STUDIA PODYPLOMOWE
PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Socjoterapia

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe o specjalności Socjoterapia przygotowują do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, edukacyjnym,  rozwojowymi oraz dysfunkcjami rodziny.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają kwalifikacje do  pracy nauczyciela – opiekuna i socjoterapeuty  m.in. w:

 • Ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień
 • Ośrodkach diagnostycznych
 • Ośrodkach adaptacji społecznej
 • Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych
 • Przedszkolach i szkołach specjalnych
 • innych instytucjach pracujących z młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Socjoterapeuta poprzez organizowanie spotkań będzie potrafił dostarczyć uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych  przeciwstawnych do doświadczeń urazowych dając możliwość odreagowania negatywnych napięć.

W programie studiów wiedza teoretyczna oraz praktyczne warsztaty obejmujące zakres tematyczny j.n.:

 • socjoterapia i profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób z zaburzeniami zachowania, poszukującymi własnej drogi rozwoju społecznego, osobistego oraz zawodowego
 • konstruowanie programów terapeutycznych
 • modelowania osobowości uczestnika zajęć socjoterapeutycznych poprzez kształcenie właściwych postaw wobec siebie i innych
 • psychologia rozwojowa, kliniczna i psychopatologia oraz pedagogika specjalna
 • dydaktyka specjalna i metody nauczania w odniesieniu do różnych rodzajów niedostosowania społecznego, zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych
 • praktyka pod kierunkiem pedagoga, psychologa szkolnego lub nauczyciela wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej realizującej działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie.

DLA KOGO?

Studia są skierowane zarówno do absolwentów studiów magisterskich jak i zawodowych.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 230 zł; semestralna: 1300 zł; jednorazowa: 2400 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: