STUDIA PODYPLOMOWE
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Terapia zajęciowa

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Terapia zajęciowa dają specjalistyczne wykształcenie umożliwiające pracę w obszarze terapii zajęciowej w placówkach systemu opieki społecznej, placówkach oświatowych oraz instytucjach i fundacjach związanych z szeroko rozumianą rehabilitacją skierowaną do osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, z niepełnosprawnością oraz wykluczonych społecznie.

Specjalność Terapia zajęciowa pozwala zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe, dzięki którym możesz podejmować działania wspierające i terapeutyczne na rzecz poprawy dobrostanu zdrowotnego, fizycznego, psychicznego, społecznego i zawodowego jednostek i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

DLA KOGO?

Studia adresowane są przede wszystkim do osób:

  • zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z terapią zajęciową
  • pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie terapii zajęciowej
  • wszystkich zainteresowanych problemami zachowania zdrowego trybu życia.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

NASZA KADRA

Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu pracy terapeutycznej, pedagogiki, psychologii, socjoterapii oraz doświadczeni metodycy – kadra naukowa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz współpracujący z nami praktycy.

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 230 zł, Semestr: 1300 zł, Rok: 2400 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: