STUDIA PODYPLOMOWE
BEZPIECZEŃSTWO

Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań  w instytucjach zajmujących się obronnością państwa, w tym koordynacją działań służb mundurowych w czasie narastania zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Przygotowanie słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmuje całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania skutkom zdarzeń kryzysowych (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków).

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i ochrony mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie.

DLA KOGO?

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata):

  • pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach w korpusie służby cywilnej, stanowiskach w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach objętych świadczeniami na rzecz powszechnego obowiązku obrony, w tym zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw),
  • wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w Wydziałach lub Sztabach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli; Terenowcy Organach Administracji Wojskowej, strukturach Wojska Obrony Terytorialnej, Jednostkach Państwowej Staży Pożarnej i Policji (różnych szczebli);Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym; strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 290 zł; semestralna: 1600 zł; jednorazowa: 3000 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: