STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE

Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie drogowym w Jaworznie pozwalają zdobyć wiedzę związaną z organizacją i zarządzaniem firmą transportową. Po studiach jesteś dobrze przygotowana/y do prowadzenia własnej działalności lub podjęcia pracy kierowniczej w branży transportu i spedycji.

W programie studiów:

 • techniczne, organizacyjne, ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej
 • konwencje i umowy międzynarodowe dotyczące przewozów osób i rzeczy
 • polskie i międzynarodowych przepisy regulujące dostęp do zawodu przewoźnika
 • bezpieczeństwo obiektu logistycznego
 • zasady bezpieczeństwa logistycznego w towarowym transporcie drogowym
 • realne zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z branżą transportu i logistyki
 • zarządzanie personelem i BHP w firmach transportowo – logistycznych

DLA KOGO?

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, posiadających dyplom co najmniej licencjata:

 • zamierzających rozpocząć lub prowadzących działalność gospodarczą w sferze transportu
 • zawodowo związanych z szeroko pojętą problematyką transportową, spedycyjną, logistyczną, uwzględniającą przewóz osób, towarów oraz prowadzenie gospodarki materiałowej
 • zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest z organizacją i monitorowaniem transportu
 • wchodzących na rynek pracy w sferze transportowo-logistycznej.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 230 zł; semestralna: 1300 zł; jednorazowa: 2400 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: