STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE

Zarządzanie BHP

CEL STUDIÓW

Postępująca globalizacja, informatyzacja i internacjonalizacja życia społeczno-gospodarczego jest splotem zależności przynoszących wiele dodatnich skutków, ale i negatywnych konsekwencji.

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy – to wyzwanie, które jest niezwykle istotne w procesie dążenia ku europejskiemu i globalnemu społeczeństwu informacyjnemu. Przyszłość będzie wymagała, aby szeroko spojrzeć na bezpieczeństwo pracy, jako dziedzinę, w której mieścić będzie się nie tylko tradycyjnie rozumiana problematyka BHP, ale także ochrona, ratownictwo, ochrona informacji niejawnych, ochrona ppoż. i środowiska, jak również atmosfera pracy, dla której to coraz większego znaczenia nabiera przeciwdziałanie mobbingowi. Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy według standardów europejskich, zgodnych z założeniami zintegrowanych systemów zarządzania.

DLA KOGO?

Studia są adresowane w pierwszej kolejności do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach prywatnych, instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz edukowaniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny życia, pracy, nauki i służby.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Absolwenci studiów  podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”

  • wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania oraz edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy’
  • znacząco wzbogacą swoją wiedzę z psychologii społecznej, emocji i motywacji, udoskonalą własne umiejętności z zakresu komunikowania społecznego, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku własnego i firmy (zakładu pracy),
  • wzbogacą swoje kwalifikacje menedżerskie, co pozwoli im na nowoczesne podejście do procesu zarządzania bezpieczeństwem  i  higieną pracy.

Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej z prowadzeniem spraw BHP pozwoli im dołączyć do grupy menedżerów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwoli im ponadto sprawować funkcje kierownicze w pionach przedsiębiorstw, instytucji i urzędów publicznych (państwowe i samorządowe) zajmujących się działaniami w sytuacjach kryzysowych.

Uzyskane kwalifikacje będą ponadto ich uprawniały  – formalno-prawnie, jak  i merytorycznie do zakładania i prowadzenia własnych firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 290 zł; semestralna: 1600 zł; jednorazowa: 3000 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: