STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE

Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury

CEL STUDIÓW

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych i menedżerskich w placówkach oświatowych oraz jednostkach nadzorujących oraz instytucjach kultury.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego prowadzenia własnych projektów oraz przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz umiejętności planowania i podejmowania działań z zakresu tworzenia strategii rozwoju instytucji kulturalnych. Poszerzają wiedzę związaną z public relations. Istotą kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania szkoły w świetle współczesnych koncepcji zarządzania oraz uzmysłowienie słuchaczom istoty funkcjonowania placówek oświatowych w warunkach permanentnych przemian i rosnącej konkurencji. Absolwenci znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku własnego i placówki oświatowej. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach trudnych pozwoli absolwentom podejmować wyzwania związane z zarządzaniem placówką oświatową i placówką kulturalną.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe skierowane są do osób pracujących w instytucjach kultury, chcących rozwijać swoje kompetencje i podnosić kwalifikacje, animatorów kultury, a także dla absolwentów studiów wyższych pragnących uzyskać kompetencje menedżera oświaty – przywódcy, reprezentującego wysokie standardy etyki, wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które w szczególny sposób predysponują do ubiegania się o pracę na kierowniczych stanowiskach w placówkach oświatowych oraz podejmowaniu aktywności gospodarczej na rozwijającym się rynku edukacyjnym i kulturalnym.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kompetencje i kwalifikacje zawodowe

  • wymagane od osób zajmujących stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych i kulturalnych,
  • umożliwiające twórcze rozwijanie swoich umiejętności w celu bardziej efektywnego funkcjonowania w roli osób zarządzających w placówkach oświatowych i kulturalnych oraz niezbędne do podejmowania różnorodnych działań na rzecz poprawy funkcjonowania tych placówek
  • będące podstawą do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze edukacji, kultury, animacji, rekreacji.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 290 zł; semestralna: 1600 zł; jednorazowa: 3000 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: