STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE

Zarządzanie zasobami ludzkimi

CEL STUDIÓW

Udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie
problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów o umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim, specjalistów od budowania zespołu, motywowania i skutecznej komunikacji.

Studia przygotują słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu zasobami ludzkimi według standardów europejskich, zgodnych z założeniami zintegrowanych systemów zarządzania.

DLA KOGO?

Studia są adresowane w pierwszej kolejności do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem w firmach prywatnych, instytucjach, organach państwowych i samorządowych. Do osób pełniących stanowiska kierownicze i pragnących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i kierowania. Do osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi, a także osób planujących zajmować stanowiska kierownicze.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Absolwenci studiów  podyplomowych

  • wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania
  • znacząco wzbogacą swoją wiedzę z psychologii pracy, prawa pracy, emocji i motywacji, udoskonalą własne umiejętności z zakresu komunikowania społecznego,
  • wzbogacą swoje kwalifikacje menedżerskie, co pozwoli im na nowoczesne podejście do procesu zarządzania.

Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej pozwoli im dołączyć do grupy menedżerów racjonalnie zarządzających zasobami ludzkimi. Pozwoli im ponadto sprawować funkcje kierownicze w pionach przedsiębiorstw, instytucji i urzędów publicznych (państwowe i samorządowe).

Uzyskane kwalifikacje będą ponadto przydatne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 230 zł; semestralna: 1300 zł; jednorazowa: 2400 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: