Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Specjalność wojskowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności jest przygotowany pod kątem merytorycznym do zawodu wojskowego. Zna logistykę wojskową, jak również militarne aspekty bezpieczeństwa lokalnego i międzynarodowego. Wyróżnia się wiedza z zakresu współczesnych konfliktów zbrojnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Specjalność wojskowa

  • Podstawy prawne służby wojskowej
  • Współczesne konflikty zbrojne
  • Wyszkolenie strzeleckie
  • Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy