Specjalność: Coaching i przywództwo w biznesie

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku Zarządzanie o specjalności Coaching i przywództwo w biznesie pozwalają na nabycie wiedzy i umiejętności związanych z polepszaniem efektów działań i przyspieszaniem rozwoju instytucji.

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności Coaching i przywództwo w biznesie:

  • Potrafisz prowadzić negocjacje
  • Znasz skuteczne sposoby, by osiągać cele poprzez właściwą argumentację
  • Wiesz jak występować publicznie
  • Znasz podstawy z takich dziedzin jak psychologia perswazji, przywództwo, podejmowanie decyzji.
  • Masz szansę na podjęcie pracy jako kreator polityki wewnętrznej firmy w szeroko rozumianych instytucjach gospodarczych i organizacjach o rozbudowanej strukturze.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności COACHING I PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE

  • Coaching jako narzędzie pracy menadżerskiej
  • Etyka w coachingu
  • Kompetencje wyróżniające lidera – coacha
  • Motywacja i motywowanie w przywództwie

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy