Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Bezpieczeństwo Narodowe

STUDIA I STOPNIA

OPIS KIERUNKU

Złożona sytuacja społeczno-polityczna we współczesnym świecie stwarza konieczność rozwoju kierunków, na których kształcić się będą przyszli specjaliści ds. bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Narodowe to nowatorski kierunek studiów, dzięki któremu poznasz takie zagadnienia, jak światowe procesy bezpieczeństwa i zagrożenia, terroryzm międzynarodowy, uwarunkowania polityki bezpieczeństwa, zasady funkcjonowania sił zbrojnych czy rola NATO i UE w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe przygotują Cię do podjęcia pracy związanej z problematyką bezpieczeństwa zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym.  Duża ilość zajęć praktycznych z ekspertami w danej dziedzinie i współpraca z pracodawcami pozwoli Ci zdobyć wykształcenie i umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

Jeśli chcesz mieć realny wpływ na proces kształtowania szeroko pojętego bezpieczeństwa, te studia są dla Ciebie. Wybierz spośród 12 specjalności tę, która pozwoli Ci wykorzystać zdolności i da szansę realizować się w wymarzonym zawodzie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Dzięki współpracy z pracodawcami wiemy, jakie kompetencje na rynku pracy są aktualnie poszukiwane i dlatego studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe pozwalają nie tylko zdobyć profesjonalną wiedzę wprost ze źródła (u praktyków i ekspertów w wybranej dziedzinie), ale umożliwią Ci praktyczne przygotowanie się do podjęcia pracy.

Znajomość potrzeb rynku pracy i umiejętność praktycznego kształcenia daje naszym studentom możliwość podejmowania pierwszej pracy w wybranym zawodzie już na studiach.

W zależności od wybranej specjalności i własnych preferencji możesz podjąć pracę w:

  • strukturach służb państwowych (Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie);
  • jednostkach administracji publicznej;
  • prywatnych przedsiębiorstwach.
EDYCJA 2019/2020
 STUDIA STACJONARNE
(opłata w zł)
Licencjackie Magisterskie
 JEDNORAZOWO
(za rok studiów z góry)
4 450 4 500
  W DWÓCH RATACH
(za semestr studiów z góry)
 2 250 2 300
 W DWUNASTU RATACH
(za miesiąc kalendarzowy z góry)
 380 400
EDYCJA 2019/2020
 STUDIA NIESTACJONARNE
(opłata w zł)
Licencjackie Magisterskie
 JEDNORAZOWO
(za rok studiów z góry)
3 900 4 100
  W DWÓCH RATACH
(za semestr studiów z góry)
2 000 2 100
 W DWUNASTU RATACH
(za miesiąc kalendarzowy z góry)
 350 360
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy