Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Obrona terytorialna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Obrona terytorium i zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego obywatelom jest jednym z podstawowych zadań państwa. Tym samym potrzebna jest świadoma, odpowiedzialna i wykwalifikowana kadra. Jeśli chcesz w przyszłości pełnić ważne zadanie związane z obroną granic państwa, specjalność Obrona terytorialna jest dla Ciebie. Studia umożliwiają nabycie profesjonalnej – interdyscyplinarnej i fachowej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk obronnych.

Absolwenci specjalności Obrona terytorialna otrzymają uprawienia do wykonywania zawodu:

 • osób zarządzających strukturami proobronnych organizacji pozarządowych
 • osób odpowiedzialnych w organizacjach pozarządowych szkolących młodzież przedpoborową
 • menedżerów przedsięwzięć mających na celu podniesienie kwalifikacji ochotników do zawodowej służby wojskowej
 • kierowników projektów szkoleniowych dla proobronnych organizacji pozarządowych
 • urzędników państwowych związanych z bezpieczeństwem terytorialnym kraju
 • żołnierzy zawodowych pracujących w sztabach i jednostkach wojskowych na stanowiskach związanych ze współpracą z organizacjami społecznymi oraz wychowawczymi

 

PROFIL ABSOLWENTA

Zajęcia na specjalności Obrona terytorialna prowadzone są przez fachowców – praktyków z wieloletnim stażem. Przekażą Ci dogłębną wiedzę, która pozwoli ci podjąć odpowiedzialną pracę związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa granic.

Po studiach:

 • masz wiedzę z zakresu historii wojskowości
 • znasz podstawy strategii i systemów obrony terytorialnej w wybranych państwach NATO
 • masz wiedzę na temat wybranych zagadnień z teorii zarządzania i projektowania wojskowego systemu informacyjnego
 • Możesz podjąć pełną wyzwań i odpowiedzialną pracę w strukturach państwa

 

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności LOGISTYKA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 • Regulacje prawne obrony terytorialnej
 • Wojna partyzancka
 • Taktyka i zasady działań terrorystów
 • Wyszkolenia strzeleckie

 

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy