Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: Służba więzienna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Masz odwagę dbać o bezpieczeństwo innych? Chcesz mieć odpowiedzialną prace w umundurowanej formacji posiadającej własną strukturę organizacyjną? Ta specjalność jest dla ciebie!

Uzyskaj wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, wykonywania tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający tok postępowania karnego o przestępstwo, chronić społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, współdziałać z innymi formacjami i organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe z zakresu służby więziennej otrzymaj przygotowanie do pracy:

  • w Okręgowym Inspektoriacie Służby Więziennej,
  • w Areszcie Śledczym,
  • w Zakładzie Karnym,
  • w Oddziale Zewnętrznym.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Publiczne o specjalności służba więzienna na studiach I stopnia ma wiedzę
i umiejętności
z zakresu form i metod pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w środowisku więziennym, konwojowania, podstaw praca penitencjarnego, psychopatologii, psychospołecznych aspektów izolacji więziennej czy stosowania siły fizycznej i broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne,
jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie pełnienia służby więziennej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności SŁUŻBA WIĘZIENNA

  • Formy i metody pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w środowisku więziennym,
  • Konwojowanie,
  • Podstawy pracy penitencjarnej,
  • Psychopatologia,
  • Psychospołeczne aspekty izolacji więziennej

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy