Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GIŻYCKO, SKOCZÓW

Specjalność: Arteterapia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności będzie potrafił zastosować różne formy terapii poprzez biblioterapię, choreoterapie, dramoterapię, ergoterapię, muzykoterapię oraz logorytmikę. Pozyska wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki specjalnej oraz psychologii twórczości.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne o specjalności arteterapia na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności
o choreoterapii, dramoterapii, logorytmiki, muzykoterapii, psychologii twórczości. Absolwent jest gotowy do współpracy
z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Arteterapia

  • Ergoterapia
  • Metody i techniki w arteterapii
  • Podstawy pedagogiki specjalnej
  • Psychologia twórczości
  • Wprowadzenie do arteterapii

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy