Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Terapia zajęciowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Jeśli jesteś zainteresowana/y pracą z ludźmi z dysfunkcjami i ograniczeniami różnego stopnia w różnych fazach życia i rozwoju oraz wspieraniem tych osób w zakresie rehabilitacji i pracy terapeutycznej – studia na specjalności Terapia zajęciowa są dla Ciebie.

Specjalność Terapia zajęciowa umożliwia opanowanie  umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania i projektowania terapii. W trakcie nauki, poza realizacją specjalistycznych przedmiotów w formie teoretycznej, prowadzone są zajęcia praktyczne, dzięki którym zdobywasz kwalifikacje profesjonalnego terapeuty zajęciowego.

PROFIL ABSOLWENTA

Studia na specjalności Terapia zajęciowa przygotowują między innymi do  prowadzenia różnych metod terapii zajęciowej w procesie rehabilitacji osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, psychicznymi, niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Po studiach masz wiedzę i umiejętności przydatne do pracy:

  • w szkołach
  • placówkach wsparcia społecznego
  • w specjalistycznych ośrodkach pobytu dziennego dla dzieci i dorosłych upośledzonych umysłowo, z problemami motorycznymi, emocjonalnymi i społecznymi
  • w placówkach systemu opieki nad osobami starszymi i osobami z problemami psychicznymi, w domach opieki społecznej  oraz  centrach rehabilitacyjnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności TERAPIA ZAJĘCIOWA

  • Arteterapia i muzykoterapia
  • Kinezjologia i kinezyterapia
  • Terapia zajęciowa dla dzieci
  • Terapia zajęciowa osób dorosłych
  • Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych
  • Terapie wykluczonych społecznie

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy