Specjalność: Psychologia edukacji pozytywnej

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Program specjalności skonstruowany jest w oparciu najnowsze koncepcje psychologiczne, obecnie najpopularniejsze
w Stanach Zjednoczonych, coraz bardziej popularne także w Europie. Istotnym elementem tej specjalności jest koncepcja Martina E. Seligmana uważanego za jednego z najbardziej twórczych i cenionych psychologów dzisiejszych czasów. Zakres tematyczny związany jest z implementacją założeń psychologii pozytywnej m.in. do praktyki komunikacji, zarządzania, działalności pomocowej, coachingowej i biznesowej.

Absolwent kierunku Psychologia o specjalności psychologia edukacji pozytywnej na studiach II stopnia ma wiedzę
i umiejętności
z zakresu działań pozytywnych w praktyce edukacyjnej, kształtowania dobrostanu człowieka, mechanizmów motywacyjnych w edukacji pozytywnej czy warsztaty pracy edukacji pozytywnej. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia edukacji pozytywnej

  • Działania pozytywne w praktyce edukacyjnej
  • Kreatywność w edukacji pozytywnej
  • Kształtowanie dobrostanu człowieka
  • Psychologiczne teorie szczęścia
  • Warsztat pracy w edukacji pozytywnej

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy