Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia emocji

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent na tej specjalności dysponuje wiedzą z zakresu istoty i natury emocji. Potrafi różnicować tematykę emocji i motywacji oraz inteligencji emocjonalnej. Zna mechanizmy wzbudzania emocji, jak również potrafi kategoryzować emocje.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia emocji

  • Emocje a motywacja
  • Inteligencja emocjonalna
  • Kompetencje emocjonalne
  • Mechanizmy wzbudzania emocji
  • Trening kompetencji emocjonalnych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy