OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności rozumie dynamikę grup społecznych, potrafi z uwzględnieniem aspektów psychologicznych zarządzać zespołem. Posiada umiejętności tworzenia strategii odpowiedzialnego biznesu.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie innowacją i zmianą w dialogu lokalnym

  • Instytucje lokalnego dialogu społecznego
  • Metodologia opracowania wniosku
  • Psychologia systemowa
  • Socjologia kultury

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy