Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku na studia I stopnia 

KROK 1.

ZAPISZ SIĘ ON-LINE: IRK – Internetowa Rejestracja Kandydata – 

KROK 2.

WNIEŚ OPŁATĘ ADMINISTRACYJNĄ

 • opłata rekrutacyjna na studia I stopnia (licencjackie) wynosi 70 zł
 • dane do przelewu:
  SkpProfi
  60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1
  nr konta: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268
  Dane do przelewu dotyczą opłaty administracyjnej.

KROK 3:

ZŁÓŻ KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH. DOKUMENTY MOŻESZ ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE LUB WYSŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ

 • , lub pobierz wersję PDF
 • kserokopia dowodu osobistego*
 • kserokopia świadectwa dojrzałości*
 • 3 zdjęcia o wymiarze 35 x 45 mm
 • dowód wpłaty opłaty administracyjnej
 • klauzula informacyjna (obowiązkowa) Załącznik nr 7 pobierz wersję PDF
 • klauzula zgody marketingowej (dobrowolna) Załącznik nr 8 pobierz wersję PDF
 • Kandydat na studia, który nie osiągnął pełnoletności musi dołączyć do kompletu dokumentów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub kuratora na podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia*

* prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.
* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

KROK 4:

KIEDY I GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 • Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
  ul. Starzyńskiego 2 B,
  11-200 BARTOSZYCE

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
  ul. Marynarki Polskiej 15,
  80-557 GDAŃSK

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
  ul. Pocztowa 5,
  11-500 GIŻYCKO

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
  Pl. Piłsudskiego 9,
  44-100 GLIWICE

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie
  ul. Inwalidów Wojennych 2,
  43-600 JAWORZNO

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
  ul. E. Orzeszkowej 1,
  60-778 POZNAŃ

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie
  ul. Bielska 17,
  43-430 SKOCZÓW

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju
  ul. Wrocławska 6
  44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Godziny składania dokumentów

Pracownik przyjmujący od Ciebie dokumenty rekrutacyjne wyda pismo o spełnieniu warunków na studia i poinformuje o dalszych krokach lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną, pismo zostanie wysłane do Ciebie na adres korespondencyjny.

KROK 5:

SPRAWDŹ swój plan zajęć i terminy zjazdów studiów niestacjonarnych, które pojawiać się będą na bieżąco.

W razie pytań skontaktuj się z nami:
616 70 33 11 / 662 22 11 33 / [email protected]

KONTAKT

Rekrutacja krok po kroku na studia II stopnia 

KROK 1.

ZAPISZ SIĘ ON-LINE: IRK – Internetowa Rejestracja Kandydata – 

KROK 2.

WNIEŚ OPŁATĘ ADMINISTRACYJNĄ

 • opłata rekrutacyjna na studia II stopnia (magisterskie) wynosi 70 zł
 • dane do przelewu:
  SkpProfi
  60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1
  nr konta: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268
  Dane do przelewu dotyczą opłaty administracyjnej.

KROK 3:

ZŁÓŻ KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH. DOKUMENTY MOŻESZ ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE LUB WYSŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ

 • , lub pobierz wersję PDF
 • kserokopia dowodu osobistego*
 • kserokopia dyplomu*
 • kserokopia suplementu*
 • 3 zdjęcia o wymiarze 35 x 45 mm
 • dowód wpłaty opłaty administracyjnej
 • klauzula informacyjna (obowiązkowa) Załącznik nr 7 pobierz wersję PDF
 • klauzula zgody marketingowej (dobrowolna) Załącznik nr 8 pobierz wersję PDF

* prosimy o zabranie z sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

KROK 4:

KIEDY I GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 • Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
  ul. Marynarki Polskiej 15,
  80-557 GDAŃSK

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
  ul. Elizy Orzeszkowej 1,
  60-778 POZNAŃ

Godziny składania dokumentów

Pracownik przyjmujący od Ciebie dokumenty rekrutacyjne wyda pismo o spełnieniu warunków na studia i poinformuje o dalszych krokach lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną, pismo zostanie wysłane do Ciebie na adres korespondencyjny.

KROK 5:

SPRAWDŹ swój plan zajęć i terminy zjazdów studiów niestacjonarnych, które pojawiać się będą na bieżąco.

W razie pytań skontaktuj się z nami:
616 70 33 11 / 662 22 11 33 / [email protected]

KONTAKT

Rekrutacja krok po kroku na studia podyplomowe

KROK 1.

ZAPISZ SIĘ ON-LINE: IRK – Internetowa Rejestracja Kandydata – 

KROK 2.

WNIEŚ OPŁATĘ ADMINISTRACYJNĄ

 • opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe wynosi 70 zł
 • dane do przelewu:
  SkpProfi
  60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1
  nr konta: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268
  Dane do przelewu dotyczą opłaty administracyjnej.

KROK 3:

ZŁÓŻ KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH. DOKUMENTY MOŻESZ ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE LUB WYSŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ

 • , lub pobierz wersję PDF
 • kserokopia dowodu osobistego*
 • kserokopia dyplomu*
 • 1 zdjęcia o wymiarze 35 x 45 mm
 • dowód wpłaty opłaty administracyjnej

* prosimy o zabranie z sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

KROK 4:

KIEDY I GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 • Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
  ul. Starzyńskiego 2 B,
  11-200 BARTOSZYCE

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
  ul. Marynarki Polskiej 15,
  80-557 GDAŃSK

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
  ul. Pocztowa 5,
  11-500 GIŻYCKO

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
  ul. Piłsudskiego 9
  44-100 GLIWICE

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie
  ul. Inwalidów Wojennych 2,
  43-600 JAWORZNO

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
  ul. E. Orzeszkowej 1,
  60-778 POZNAŃ

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie
  ul. Bielska 17,
  43-430 SKOCZÓW

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju
  ul. Wrocławska 6
  44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Godziny składania dokumentów

Pracownik przyjmujący od Ciebie dokumenty rekrutacyjne wyda pismo o spełnieniu warunków na studia i poinformuje o dalszych krokach lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną, pismo zostanie wysłane do Ciebie na adres korespondencyjny.

KROK 5:

SPRAWDŹ swój plan zajęć i terminy zjazdów studiów niestacjonarnych, które pojawiać się będą na bieżąco.  

W razie pytań skontaktuj się z nami:
616 70 33 11 / 662 22 11 33 / [email protected]

KONTAKT

Warunki przyjęcia na kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu:

 • Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
 • Nabór na kursy i szkolenia jest ciągły.
 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem przyjęcia na kurs/szkolenie jest złożenie kompletu dokumentów:
  •  wypełniony kwestionariusz osobowy  (WordPDF),
  • podanie do Rektora o przyjęcie na kurs/szkolenie  (WordPDF),

Dokumenty można złożyć w Sekcji Edukacji Ustawicznej (Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1), przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną [email protected].

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy