Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: BHP i ochrona przeciwpożarowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności będzie bogaty w wiedzę na temat szkodliwości czynników i niebezpieczeństw w środowisku pracy. Zdobędzie umiejętności oceny ryzyka zawodowego oraz umiejętności z zarzadzania BHP w organizacji.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BHP i ochrona przeciwpożarowa

  • Bezpieczeństwo pożarowe budynków
  • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
  • Profilaktyka i prewencja przeciwpożarowa
  • Regulacje prawne ochrony pracy i ppoż.
  • Służba BHP i ppoż. w zakładzie pracy

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI ZE SKOCZOWA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy