Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Coaching z psychodietetyką

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności potrafi dokonywać diagnozy stylu odżywiania się i zachowań żywieniowych w oparciu o formę pracy coacha. Zna narzędzia i metody stosowane w pracy coacha.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Coaching z psychodietetyką

  • Diagnoza stylu odżywiania i zachowań żywieniowych
  • Projektowanie procesu w coachingu
  • Sesja coachingowa – przygotowanie, przebieg, prowadzenie
  • Zaburzenia odżywiania
  • Żywienie w cyklu życia

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI ZE SKOCZOWA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy