Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Edukacja zdrowotna i gerontologia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność Edukacja zdrowotna i gerontologia umożliwia Ci zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa oraz praktycznych umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla różnych grup ludności. Gruntownie przygotowuje również do organizacji i realizacji opieki nad osobami starszymi.

Studia o specjalności Edukacja osób starszych i gerontologia są skierowane do osób:

 • już pracujących w placówkach ochrony zdrowia, placówkach opiekuńczo-leczniczych, w ośrodkach pomocy społecznej oraz administracji publicznej
 • zarządzających instytucjami pomocy społecznej
 • pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych, zajmujących się edukacją i promocją zdrowia
 • które planują zdobycie zawodu opiekuna, asystenta rodziny, terapeuty, doradcy, pracownika socjalnego, osób zarządzających.

Specjalność ta umożliwia Ci podjęcie pracy zawodowej w:

 • instytucjach polityki społecznej
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • centrach interwencji kryzysowej
 • zespołach do spraw seniorów
 • instytucjach medycznych  (poradnie, oddziały rehabilitacyjne, sanatoria, szpitale, hospicja).

PROFIL ABSOLWENTA

Duża ilość zajęć praktycznych i merytorycznych prowadzonych przez specjalistów na specjalności Edukacja zdrowotna i gerontologia sprawiają, że po studiach masz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odpowiednie do podjęcia pracy  z seniorami i efektywnej współpracy z ich bliskimi.

Po studiach:

 • wiesz jak wspierać rozwój i umiejętności seniorów związane ze sprawnym, satysfakcjonującym funkcjonowaniem w społeczeństwie bez wycofania, wykluczenia i alienacji społecznej, kulturowej i indywidualnej
 • jesteś wykwalifikowanym specjalistą potrzebnym do pracy w instytucjach medycznych zajmujących się promocją zdrowia i profilaktyką gerontologiczną.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności EDUKACJA ZDROWOTNA I GERONTOLOGIA

 • Andragogika z elementami gerontologii
 • Instytucje wsparcia społecznego w Unii Europejskiej
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Praca socjalna w środowisku osób starszych
 • Techniki i metody opieki domowej nad osobą starą

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI ZE SKOCZOWA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy