Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Public Relations w usługach zdrowotnych

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności potrafi budować strategie PR w odniesieniu do usług zdrowotnych oraz istoty PR. Zna wszelkie mechanizmy manipulacji w reklamie oraz posiada wiedzę z zakresu prawa i etyki mediów.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Public Relations w usługach zdrowotnych

  • Budowanie wizerunku w usługach zdrowotnych
  • Marketing terytorialny i badanie opinii publicznej
  • Metody, techniki i narzędzia Public Relations
  • Wystąpienia publiczne i taktyki autoprezentacji
  • Zintegrowana komunikacja marketingowa

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI ZE SKOCZOWA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy