Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Reklama i design produktu spożywczego

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności zna pojęcia designu przemysłowego. Posiada umiejętności tworzenia i obróbki grafiki komputerowej w odniesieniu do produktu spożywczego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Reklama i design produktu spożywczego

  • Komunikacja wizualna
  • Modelowanie Design Thinking
  • Podstawy grafiki projektowej
  • Psychologia reklamy
  • Strategie brandingowe

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI ZE SKOCZOWA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy