Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zarządzanie jakością to specyficzna i ważna funkcja w organizacji. System zarządzania jakością jest złożonym systemem zarządzania wiedzą o procesach i środowisku działania organizacji – jego zadaniem jest integracja wszystkich funkcji organizacji w harmonijną całość tak, aby organizacja mogła bez przeszkód się rozwijać.

Dynamiczny rozwój opieki zdrowotnej i sektora hotelarskiego skłania do poszukiwania specjalistów z dziedziny zarządzania jakością. Studia o specjalności Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach pozwolą Ci zdobyć potrzebne na rynku kwalifikacje i dadzą Ci możliwość znalezienia pracy w firmach i instytucjach, które potrzebują młodych dynamicznych specjalistów do zarządzania jakością.

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę m.in.:

 • w ośrodkach turystyczno-rekreacyjnych, w których wdraża się lub utrzymuje system zarządzania jakością
 • w firmach świadczących usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zarządzania jakością w służbie zdrowia
 • w firmach prowadzących działalność certyfikacyjną systemów zarządzania,
 • we własnej firmie, realizując strategię nieustannego doskonalenia, której działalność powiązana jest ze służbą zdrowia bądź sektorem hotelarskim.

Studia kształcą nowoczesnego menedżera, specjalistę i przedsiębiorcę, który potrafi myśleć systemowo, zarządzać procesami, uwzględniając ich powiązania, kształtować styl zarządzania oparty na przywództwie, zachęcać pracowników do angażowania się w wykonywane zadania, budować wzajemnie korzystne relacje z dostawcami, wykorzystywać kontakty z klientami do doskonalenia organizacji, wdrożyć i rozwijać strategię rozwoju, zwłaszcza w tak ważnej dziedzinie jak zdrowie publiczne.

PROFIL ABSOLWENTA

Studia o specjalności  Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach
pozwolą Ci zdobyć kompetencje w zakresie

 • planowania, wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001
 • zapewniania skuteczności realizacji jednostkowych projektów i długotrwałych przedsięwzięć w sektorze opieki zdrowotnej i działalności hotelarskiej
 • doskonalenia sprawności dowolnych funkcji organizacji oraz integrowania i harmonizowania funkcji organizacji w realizacji strategii doskonalenia.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W SZPITALACH I HOTELACH

 • Akredytacje szpitali i hoteli
 • Analiza strategiczna w zarządzaniu szpitalem i hotelem
 • Marketing usług medycznych i hotelarskich
 • Metody, techniki i narzędzia doskonalenia jakości usług
 • Zintegrowane systemy zarządzania jakością

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI ZE SKOCZOWA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy