Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym pozwalają na uzyskanie profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności związanych z edukacją w klasach początkowych szkoły podstawowej i z zakresu wychowania fizycznego.

Po studiach masz uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne do pracy w:

 • klasach I – III szkoły podstawowej w nauczaniu zintegrowanym,
 • przedszkolach i innych formach wychowania dzieci w wieku przedszkolnym,
 • szkołach integracyjnych
 • innego typu placówkach opieki i wychowania zajmujących się  rozwojem ruchowym dzieci
 • placówkach pomocy dzieciom i rodzinie
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dziecka oraz jako wychowawca kolonijny

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym będziesz dysponować praktycznymi umiejętnościami i wiedzą ogólno pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno – kulturowego kontekstu kształcenia wczesnoszkolnego.

Po studiach:

 • masz wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
 • wiesz jak rozwijać i utrwalać nawyki zdrowotne i higieniczne oraz  zainteresowania dzieci
 • potrafisz właściwie sterować szkolną aktywnością ruchową dziecka
 • wykorzystując reguły i przepisy zabaw i gier wiesz jak wprowadzić dziecko w świat wartości i kultury ludzkich zachowań ruchowych

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM FIZYCZNYM

 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • Pedagogika zabawy
 • Sporty zespołowe
 • Teoria wychowania fizycznego

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy